CÙNG NHAU GẮN KẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN ĐỂ ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU DỮ LIỆU NGÀY CÀNG TĂNG                                                                                                                                                                           KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN

LỊCH HỌP ASEAN

GIỚI THIỆU VỀ ACSS

Khung hợp tác thống kê ASEAN 2010 - 2015 xác định Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) là “quan hệ đối tác giữa các Hệ thống thống kê quốc gia của các quốc gia thành viên ASEAN...

VIDEO

PHOTOS