CÙNG NHAU GẮN KẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN ĐỂ ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU DỮ LIỆU NGÀY CÀNG TĂNG                                                                                                                                                                           KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN

WGDSA18

CUỘC HỌP ĐÃ DIỄN RA

 • ...
  Họp Nhóm công tác chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông thống kê lần thứ 18 (WGDSA18)
  Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thống kê Cam-pu-chia và ASEANstats
  Hình thức họp: Trực tuyến
  Từ ngày: 22/06/2020 Đến ngày: 22/06/2020
  Tai lieu