CÙNG NHAU GẮN KẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN ĐỂ ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU DỮ LIỆU NGÀY CÀNG TĂNG                                                                                                                                                                           KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Trong 02 ngày, 7- 8 tháng 7 năm 2020, Thống kê ASEAN (ASEANstats) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Nhóm công tác về thống kê vốn đầu tư quốc tế (WGIIS) lần thứ 34. Cuộc họp do Ngân hàng quốc gia Cam-pu-chia chủ trì với sự tham dự của các thành viên Nhóm WGIIS từ các quốc gia thành viên ASEAN.

Các thành viên của Nhóm công tác cùng thống nhất một số nội dung chính sau:

Đối với việc thực hiện tự đánh giá các Nguyên tắc hoạt động thống kê của ASEAN (COP) thông qua sử dụng công cụ ảnh chụp nhanh: Sau vòng đánh giá đầu tiên được tiến hành vào năm 2016, Nhóm WGIIS đề xuất sửa đổi một số biện pháp đánh giá nhằm thu thập được thông tin phù hợp, cụ thể và dễ khai thác hơn, đồng thời nâng cao khả năng sử dụng các chỉ số định lượng. Trong năm 2020, Nhóm WGIIS nhất trí sử dụng cách tính mới để tiến hành tự đánh giá quy tắc thực hành B (Quy trình thống kê) và quy tắc thực hành C (Đầu ra thống kê).

Về tình trạng cung cấp số liệu Thống kê vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đến nay tất cả các quốc gia thành viên đều đã cung cấp số liệu thống kê FDI luồng vào cho ASEANstats. Từ năm 2014, các quốc gia thành viên bắt đầu cung cấp số liệu lượng vốn FDI vào và đến nay đã có 7 nước có thể cung cấp số liệu này. Đối với lượng vốn FDI ra, hiện 4 nước cung cấp số liệu cho ASEANstats. Do đó, phiên họp thống nhất cần tăng cường hơn nữa công tác cung cấp số liệu lượng vốn FDI vào và ra.

Liên quan đến đảm bảo chất lượng số liệu thống kê FDI, Nhóm WGIIS tán thành tiếp tục đưa hoạt động nghiên cứu phương pháp luận vào kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2025 của Nhóm. Tuy nhiên, việc thực hiện cần cân nhắc tính bảo mật đối với một số quốc gia thành viên ASEAN.

Về nâng cao năng lực biên soạn số liệu thống kê FDI, các thành viên Nhóm WGIIS cung cấp thông tin về nhu cầu cũng như năng lực/chuyên môn của quốc gia mình trong lĩnh vực thống kê FDI nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN thông qua thực hiện sáng kiến ASEAN giúp ASEAN.