CÙNG NHAU GẮN KẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN ĐỂ ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU DỮ LIỆU NGÀY CÀNG TĂNG                                                                                                                                                                           KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Họp trực tuyến lần 1 phiên họp lần thứ 19 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC19)

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, phiên họp lần thứ 19 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC19) do Việt Nam chủ trì đã diễn ra trực tuyến tại 11 điểm cầu của các Cơ quan Thống kê quốc gia thành viên ASEAN và Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats). Hội nghị dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2020 nhưng do dịch COVID- 19 diễn biến ngày càng phức tạp trong khu vực cũng như trên toàn thế giới nên buộc phải dời lại đến thời điểm hiện nay.

Phiên họp tập trung thảo luận các nội dung ưu tiên của Kế hoạch công tác năm 2020 của Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS), gồm: (1) Các hoạt động chuẩn bị cho Diễn đàn cấp cao về Thống kê ASEAN diễn ra đồng thời với Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS10); (2) Hoàn thiện Kế hoạch 5 năm của ACSS giai đoạn 2021-2025; (3) Góp ý cho việc triển khai báo cáo đầu kỳ các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDG) của cộng đồng ASEAN; (4) Hoàn thiện tài liệu khái niệm về sử dụng Big data nhằm tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS; (5) Xây dựng khung sáng kiến “ASEAN giúp ASEAN” trong xây dựng năng lực thống kê.

Năm 2020 đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của ACSS. Đây là năm kỷ niệm 10 năm thành lập ACSS và cũng là năm toàn thế giới tôn vinh Ngày Thống kê Thế giới. Căn cứ vào kết quả của phiên họp lần này, với vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê, Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt cho phiên họp SCPC20 diễn ra tại Đà Nẵng trong các ngày 4-5/8/2020 và Hội nghị ACSS10 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 20-22/10/2020.