CÙNG NHAU GẮN KẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN ĐỂ ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU DỮ LIỆU NGÀY CÀNG TĂNG                                                                                                                                                                           KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN

SCPC 20

Hình ảnh các cuộc họp khác

HLF ACSS10 VN
Ngay hop: 10/12/2020
Trực tuyến
ACSS10 (Toàn thể)
Ngay hop: 09/12/2020
Trực tuyến
ACSS10 (Họp kín)
Ngay hop: 08/12/2020
Trực tuyến
ASEAN SDGs
Ngay hop: 23/10/2020
Trực tuyến
WGSNA 04
Ngay hop: 22/09/2020
Trực tuyến
WGSITS7
Ngay hop: 26/08/2020
Trực tuyến
IMTS6
Ngay hop: 16/07/2020
Trực tuyến
WGSDGI lần 3
Ngay hop: 30/06/2020
Trực tuyến
SCPC19 lần 2
Ngay hop: 26/06/2020
Trực tuyến
WGDSA18
Ngay hop: 22/06/2020
Trực tuyến
SCPC19 lần 1
Ngay hop: 15/05/2020
Trực tuyến
WGSDGI thảo luận
Ngay hop: 13/05/2020
Trực tuyến
Lịch sử ACSS
Ngay hop: 02/11/2011
Từ năm 2011-2019